Tiếng ViệtTiếng Anh

Nhân Viên Xuất Sắc Tháng

Tháng 10

Area Sale Representative Sale Supervisor Area Sale Manager
Name % Name % Name  %
HCM1            
1 NGUYEN TRONG TUONG 141.04% TRAN VAN KHON 136.75%    
2 NGO DANG TUAN 140.50%        
3 NGUYEN QUOC PHUONG 117.83%        
HCM2            
1 PHAN NGUYEÃN SÔN HAÛI 167.10% DANG NGOC THAI 133.22%    
2 LÊ SƠN TÙNG 164.39%        
3 ĐẶNG NGỌC HUY 156.78%        
North Mekong            
1 LÊ VĂN THÀNH 208.09% ĐINH HỒNG HIỆP 143.93%    
2 LÝ ĐÌNH THẮNG  162.86%        
3 NGUYỄN THANH PHONG 156.44%        
South Mekong            
1 HUỲNH QUỐC LUẬT 201.79% TRƯƠNG VĂN HÂN 700.66%    
2 NGUYỄN THÀNH TUÂN 168.21%        
3 NGUYỄN VĂN SANG 154.13%        
Eastern            
1 PHẠM VĂN PHÔN 194.81% NGUYỄN VĂN THẮNG 132.65%    
2 NGUYỄN VĂN HẢI 166.01%        
3 NGÔ CÔNG CHÁNH 150.04%        
Highland            
1 NGUYEN THI THU HUE 140.20% PHUNG DUC CUONG 123.80%    
2 NGUYEN THI KIM LIEN 129.10%        
3 NGUYEN THI THU HUE 128.56%        
Central            
1 CHÂU HOÀNG KHẢI 242.06% HUỲNH THANH HỢP 185.08%    
2 NGUYỄN THỊ CÔI 177.83%        
3 HUỲNH THANH LÝ 159.08%        
East Coast            
1 TRẦN HỒNG LONG  165.36% NGUYỄN VĂN TRUNG 143.98%    
2 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 162.07%        
3 TRẦN VĂN THỌ 135.55%        

 

Tin liên quan