Tiếng ViệtTiếng Anh

Tin TCI

CP All Thái Lan thăm TCI

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2013, Công ty TNHH Thai Corp International Việt Nam (TCI) được hân hạnh tiếp đón 03 lãnh đạo cấp cao của tập đoàn CP All Thái Lan:

1. Ông Siam Chocksawangwong       Phó Chủ tịch
2. Ông Mana Amatanon                        Phó Tổng giám đốc
3. Bà Parichart Buakao                         Phó Tổng giám đốc

Ông Mongkol Banthrarungroj, Giám đốc điều hành TCI, đã giới thiệu về tình hình hoạt động của TCI và đồng thời chia sẽ với ban lãnh đạo CP All về thông tin đầu tư tại thị trường Việt Nam.